Ashish Thusoo — Data Platforms 2018

Qubole CEO Ashish Thusoo